Η χρήση drone ρυθμίζεται αυστηρά στα νησιά και οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλες τις νομικές απαιτήσεις. Είναι απαραίτητο να έχετε την εγκεκριμένη εγγραφή ή εξουσιοδότηση για τη λειτουργία του drone.