Όχι, η ταξιδιωτική ασφάλιση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή.